COVID-19: Experience from Vietnam Medical Students

Authors

  • Duc Nguyen Tran Minh Faculty of Medicine, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam https://orcid.org/0000-0002-9333-7539
  • Tung Pham Huy Faculty of Medicine, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  • Dung Nguyen Hoang Faculty of Medicine, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam https://orcid.org/0000-0002-9815-6112
  • Minh Quach Thieu Faculty of Medicine, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam https://orcid.org/0000-0003-3189-8039

DOI:

https://doi.org/10.5195/ijms.2020.505

Keywords:

COVID-19, Medical Students, Experience, Vietnam

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Duc Nguyen Tran Minh, Faculty of Medicine, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Medical Student

Tung Pham Huy, Faculty of Medicine, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Medical student

Dung Nguyen Hoang, Faculty of Medicine, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Medical student

Minh Quach Thieu , Faculty of Medicine, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Medical Student

References

Ministry of Health (Vietnam). Latest updates, constantly. https://ncov.moh.gov.vn/. Date accessed: April 09, 2020. In Vietnamese.

Tuoi Tre News. Vietnam calls up medical students, retired doctors in coronavirus fight. https://vietnamnews.vn/society/654099/medical-students-pitch-in-to-fight-covid-19.html. Date accessed: March 22, 2020

The Socialist Republic of Vietnam, Online Newspaper of the Government. Thủ tướng chỉ thị: Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 1/4 trên phạm vi toàn quốc. http://baochinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=391483. Date accessed: April 09, 2020. In Vietnamese

University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City. Đại học y dược tp.hcm tăng cường giảng dạy trực tuyến cho sinh viên. https://ump.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc/dai-hoc-y-duoc-tphcm-tang-cuong-giang-day-truc-tuyen-cho-sinh-vien/1687. Date accessed: April 09, 2020. in Vietnamese

World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report-79. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200408-sitrep-79-covid-19.pdf?sfvrsn=4796b143_4. Date accessed: April 09 2020

Ministry of Health, Ho Chi Minh City. Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đã sẵn sàng gửi sinh viên tham gia chống dịch COVID-19. http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/chuyen-muc/truong-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-da-san-sang-gui-sinh-vien-tham-gia-chong-cmobile1780-26014.aspx. Date accessed: April 09 2020. in Vietnamese

Báo Pháp luật, thành phố Hồ Chí Minh. Một ngày của sinh viên y khoa góp sức chống dịch COVID-19. https://plo.vn/dich-covid-19/mot-ngay-cua-sinh-vien-y-khoa-gop-suc-chong-dich-covid19-899280.html. Date accessed: April 09 2020. in Vietnamese.

Published

2020-04-30

How to Cite

Nguyen Tran Minh, D., Pham Huy, T., Nguyen Hoang, D., & Quach Thieu , M. (2020). COVID-19: Experience from Vietnam Medical Students. International Journal of Medical Students, 8(1), 62–63. https://doi.org/10.5195/ijms.2020.505

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.